Vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI)

Bent u DGA en heeft u uw onderneming verkocht, of beschikt uw holding vennootschap over overtollige liquiditeiten en beleggingen, of heeft u box 3 vermogen met een laag rendement? Dan kan een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) wel eens heel aantrekkelijk voor u zijn.

Vermogen onderbrengen in een VBI is interessant vanwege het feit dat de VBI is vrijgesteld van vennootschapsbelasting en dividendbelasting. De VBI is dus in het geheel geen belasting verschuldigd over de behaalde beleggingsresultaten. Wel is de aandeelhouder in privé 25% inkomstenbelasting verschuldigd over het ontvangen dividend. Jaarlijks wordt ten minste een forfaitair dividend van 4% (vanaf 2017: 5,5%) in aanmerking genomen. Dit resulteert in een effectieve belastingdruk van minimaal 1% (vanaf 2017: 1,375%) van de waarde in het economische verkeer van de aandelen. Daarnaast geldt dat de beheerkosten van een VBI zijn vrijgesteld van BTW.

Bestaande beleggingsvennootschappen kunnen vrij eenvoudig worden omgezet naar een VBI. Voor vennootschappen met zowel een onderneming als belegd vermogen kan een VBI worden bewerkstelligd door een belastingvrije afsplitsing van het belegd vermogen. Datzelfde geldt voor een holding vennootschap met deelnemingen. Ook daar kan het belegd vermogen middels een belastingvrije afsplitsing worden ondergebracht in een VBI.

De VBI dient de rechtsvorm van een N.V. of een open fonds voor gemene rekening (OFGR) te hebben. Een OFGR kan worden overwogen indien het (mede) de wens is om het vermogen anoniem te maken voor derden, vanwege het ontbreken van de jaarrekening- en publicatieplicht.

Heeft u uw vermogen thans ondergebracht in een buitenlandse beleggingsvennootschap, dan kan de VBI ook een aantrekkelijk alternatief zijn. Met name als u zich niet meer zo prettig voelt bij het op grote afstand uit handen geven van de directievoering en het vermogensbeheer.

Of een VBI voordelig is, hangt af van de concrete situatie en het verwachte beleggingsrendement. Vanaf een te beleggen vermogen van € 1.000.000 is het in ieder geval zeker zinvol om een VBI te overwegen.

De VBI dient wel aan een aantal voorwaarden te voldoen, anders treedt statusverlies op en is er alsnog vennootschapsbelasting verschuldigd over de beleggingsresultaten. Belangrijk is om u goed te laten adviseren. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. B&M heeft ruime ervaring met het opzetten van VBI structuren.

Direct contact

Bel, e-mail of vul dit formulier voor direct contact of scherpe offerte
Privacy statement | Algemene voorwaarden | WWFT | Website laten maken door Dotsimpel