Fiscale Risico Inventarisatie

Wist u dat u als professioneel dienstverlener een belangrijke rol heeft bij de afhandeling van de aangiften van uw cliënten? Wist u ook dat de belastingdienst meer mag vertrouwen op de juistheid van een aangifte die is ingediend door een professioneel dienstverlener dan op een aangifte die is ingediend door een belastingplichtige zelf? En wist u dat het beschamen van dit vertrouwen voor u zeer verstrekkende (mogelijk zelfs strafrechtelijke) gevolgen kan hebben?

U heeft als professioneel dienstverlener derhalve een grote verantwoordelijkheid waar het gaat om het verzamelen van de relevante informatie voor het opstellen van een aangifte, het beoordelen of de aangeleverde informatie juist en volledig is en last but not least de fiscale interpretatie van die informatie.    

In de praktijk zien wij regelmatig dossiers voorbijkomen waar de nodige fiscale risico’s te onderkennen zijn. Hierbij valt (onder andere) te denken aan het doen van nihil aangiften omzetbelasting, terwijl eigenlijk wel omzetbelasting afgedragen had moeten worden, hoge rekening-courantschulden van directeur-grootaandeelhouders aan hun BV’s die wellicht als verkapt dividend moeten worden gezien, dotaties aan pensioenvoorzieningen in eigen beheer die gemakshalve een jaartje worden overgeslagen of toegezegde pensioenindexaties die niet worden uitgevoerd.

B&M kan voor u een Fiscale Risico Inventarisatie uitvoeren waarbij we alle fiscale risico’s in een dossier inventariseren. De uitkomst van deze inventarisatie wordt vervolgens met u geëvalueerd en verwerkt in een plan van aanpak teneinde de fiscale risico’s weg te nemen dan wel te minimaliseren.  

Direct contact

Bel, e-mail of vul dit formulier voor direct contact of scherpe offerte
Privacy statement | Algemene voorwaarden | WWFT | Website laten maken door Dotsimpel